• Füsioterapeut Madli Toots
  • Füsioterapeut Lilija Suits
  • Sotsiaaltöötaja Katri Siemer
  • Loovterapeut Kairi Miller
  • Loovterapeut Anu Roosild
  • Psühholoog Mart Maripuu
  • Psühholoog Reet Poom
  • Õde Lilija Suits
  • Eripedagoog Krista Kalberg
  • Kogemusnõustaja Tatjana Ivanenko