Hinnakiri kehtib alates 20.06.2018

•füsioterapeudi teenus 40€/h
•füsioterapeudi perenõustamine 35€/h
•füsioterapeudi grupitöö 15€/h
•tegevusterapeudi teenus 35€/h
•loovterapeudi teenus 35€/h
•sotsiaaltöötaja teenus 35€/h
•sotsiaaltöötaja perenõustamine 40€/h
•sotsiaaltöötaja grupitöö 15€/h
•psühholoogi teenus 35€/h
•psühholoogi perenõustamine 40€/h
•psühholoogi grupitöö 15€/h
•arsti konsultatsioon, terviseseisundi hindamine 50€/h
•medõe konsultatsioon 35€/h

•medõe pereteenus 40/h
kogemusnõustaja teenus 30/h
kogemusnõustaja pereteenus 35/h